Telajärven kunta - Telajärvi kommun

Kunnanhallituksen päätökset

Tälle sivulle on koottu kunnanhallituksen käsittelemiä asioita päätöksineen. Kokouksen pöytäkirjat ovat kokonaisuudessaan liitteineen luettavissa kunnanvirastossa kohtuullista korvausta vastaan.

Pyrimme julkaisemaan julkaisemamme kunnanhallituksen pöytäkirjat kotisivullamme muutaman kuukauden kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja on tällöin tarkastamaton. Jos pöytäkirjaan tarkastuksen jälkeen tehdään muutoksia, se julkaistaan uudelleen, jos viitsitään.

Kunnanhallitus taasen pyrkii kokoontumaan niin usein kun kerkiää, mutta vähintään muutaman kerran vuosikymmenessä.